Hovslund Børneunivers logo

Om Hovslund Børneunivers

IMG_2442
IMG_2437
IMG_2213
IMG_2318
IMG_0048
IMG_0055
8ba1e4ec-c5b1-4f64-a4f3-956161a47366_0_90_0_0_640_480_880_660_093dbf25

Hovslund Børneunivers er en kommunal fællesinstitution bestående af:


  • Dagplejeafdeling for de 0- til 3-årige
  • Børnehuset for de 3- til 6-årige
  • SFO for de 6- til 10-årige
  • Skolehuset fra 0. til 6. klasse
  • Fritidsklub for de 11- til 14-årige (fredag aftener kl. 19.00 – 22.00, i vinterhalvåret)


Børneuniverset blev etableret i 2000 ved en sammenlægning af de lokale dagplejere, den eksisterende børnehave ”Spiren” og Hovslund Fællesskole. Hovedformålet var at bevare skole og børnehave i landdistrikterne, samtidig med at der blev etableret et godt samarbejde mellem institutionerne, der kunne styrke ”den røde tråd” i børnenes institutions- og skoleliv.


Hovedpunkterne under Børneuniversets formål lyder således:


  • At opnå større helhed i børnenes hverdag
  • At opnå øget forældreindflydelse
  • At opnå en glidende overgang fra dagpleje til børnehave, fra børnehave til skole og fra skole til SFO.
  • At have en base af forskellige, fagligt kvalificerede personer, til varetagelse af det enkelte barns optimale udvikling.
  • At bibeholde et pasnings- og skoletilbud for de 0 – 13-årige, i lokalsamfundet.