Hovslund Børneunivers logo
IMG_5313
IMG_5377
IMG_5336
IMG_5351
IMG_5306
IMG_5164
IMG_5137
IMG_5125
IMG_5133
IMG_5178
IMG_5243
IMG_5218
IMG_5227
IMG_5201
IMG_5208
IMG_5106
IMG_5084
IMG_5099
IMG_5071
IMG_5109
IMG_5271
IMG_5254
IMG_5278
IMG_5282
IMG_5279

Dagplejen i Hovslund Børneunivers

I Hovslund Børneunivers har vi tilknyttet fire lokale dagplejere. Alle vores dagplejere passer børnene i eget hjem, hvilket betyder at børnene bliver passet i hjemlige og trygge omgivelser. Hver dagplejer må passe op til fire børn, samt ét gæstebarn.


Dagplejerne i Hovslund Børneunivers:


Dagplejeren giver dit barn individuel udvikling, pasning og pleje, og har ansvaret for dit barn i den tid, det er i dagplejehjemmet.
Hvordan dagen forløber vil altid være forskelligt, da det enkelte barns alder og udvikling skal tilgodeses i videst muligt omfang. Det vil være individuelt, hvad dagplejeren lægger vægt på - leg udenfor vil dog altid være en del af hverdagen, ligesom dit barn vil komme på gåture, synge sange og få læst historier. Du kan læse meget mere om de enkelte dagplejere på deres sider.


Dagplejeren er tilknyttet en legestuegruppe, som hun deltager i ca. en gang om ugen, sammen med de andre dagplejere fra gruppen. Herudover deltager hun i andre aktiviteter f.eks. musik, udflugter, biblioteksbesøg, besøg i børnehaven m.m. 

Dagplejerens pædagogiske arbejde vil være at sikre det enkle barns udvikling, trivsel og læring i samarbejde med forældrene og den tilsynsførende dagplejepædagog. 


Gæstepleje og samarbejde med Børnehuset

Dagplejerne tager, på skift, på besøg i Børnehuset én gang i hver måned. Ved disse besøg opholder dagplejeren og "hendes" børn sig en hel dag i børnehuset. Besøgene er med til at give de enkelte dagplejebørn et kendskab til og en fortrolighed med Børnehuset.


Når en dagplejer holder ferie eller f.eks. er syg, kommer de ældste af dagplejebørnene i gæstepleje i Børnehuset. I den forbindelse er der, indrettet et "Smølferum", hvor det er muligt for den pædagogmedhjælper, der er fast tilknyttet gæstepleje-funktionen, at opholde sig med børnene. Der er ligeledes en særskilt og aflukket lille legeplads til gæstebørnene.Dagplejepædagogens arbejde (Lene Hjort Petersen):

  • Støtte dagplejeren i at udføre et kvalificeret pædagogisk arbejde i forhold til børnene, i overensstemmelse med dagplejens målsætning.
  • Tilsynsbesøg i dagplejehjem, uanmeldte og aftalte.
  • Besøg i legestuen
  • Sikring af det enkelte barns udvikling, trivsel og læring i samarbejde med dagplejer og forældre.
  • Vejledning af forældre, efter behov, i samarbejde med dagplejeren.
  • Ansvarlig for løsning af problemer i tilknytning til dagplejeforløbet.
  • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere f.eks. PPR, talepædagog, psykolog. ressource pæd., fysioterapeut o.a.


Ved ansættelse af dagplejere, lægges der vægt på erfaring med børn, ansvarsbevidsthed, selvstændighed, modenhed og en venlig og positiv udstråling.
At modtage børn i dagpleje indebærer en række forpligtelser for dagplejeren. Hun følger nøje barnets udvikling og stimulerer det gennem aktiviteter og leg. Dagplejeren deltager løbende i kurser, der har relevans for hendes daglige arbejde med børnene.Tilsynsførende dagplejepædagog

Lene Hjort Petersen 

tlf.: 3054 6718


Fællesleder

Dorit Lorentzen Work

tlf.: 7376 8919